NorsePaw Studio

Hva er en furry og hvor oppstod det?

 

"Furry er en subkultur som dreier seg om oppdiktede antropomorfe dyr med menneskelige personlighetstrekk og egenskaper. Døme på antropomorfe egenskaper inkluderer menneskelig intelligens og ansiktsuttrykk, evna til å snakke, gå på to bein, og nytte klær. Furry-subkulturen refererer også til fellesskapet av kunstnere, forfattere, rollespellere og generelle tilhengere av furrykunstartene som samles på nettet og samlinger.

I følge subkulturhistorikeren Fred Patten oppstod konseptet furry for første gang på en science fiction-samling i 1980, da ei tegning av en person fra Steve Gallaccis Albedo Anthropomorphics førte til en diskusjon av antropomorfiske personer i science fiction-romaner. atten definerte furrysubkulturen som en «organisert anerkjennelse og formidling av kunst og prosa om «furryer», eller oppdiktede antropomorfiske pattedyrfigurer.»"

 -Kilde Wikipedia-